Home

Inleiding

inleidingDe onderwijsinstellingen van alle niveaus voeren talrijke reizen per touringcar uit, zowel op pedagogisch gebied als voor sportactiviteiten of schoolreizen.

Hoewel in de meeste gevallen alles zonder problemen verloopt wegens de gestructureerde en beredeneerde keuze van het autocarbedrijf en het voertuig, kan het miskennen van de reglementering door de opdrachtgever toch moeilijkheden veroorzaken.

In het kader van haar permanente optimalisering van de verkeersveiligheid, heeft de Federatie van de Belgische Autocar- en Autobusondernemers en van reisorganisatoren (FBAA) besloten om deze leemte op te vullen via de huidige internetsite en om de noodzakelijke informatie te verlenen opdat uw toekomstige reizen per touringcar op een veilige en comfortabele manier zouden verlopen.

Deze gegevens richten zich vanzelfsprekend ook tot de ouders die willen zeker zijn dat hun kinderen vervoerd worden in optimale veiligheids- en comfortomstandigheden.

right